Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Modliborzycach

Zakres ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

                      Zespół Szkół w Modliborzycach

             Zakres ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

                     Ubezpieczenie NNW Wiener Pakiet OŚWIATA

 Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia NNW 

  20 000 zł

 składka  50 zł

               

 

                                           

 

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW

  za 1%

  200 zł

 

Dodatkowe świadczenie progresywne wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 100%

 

 

   4 000 zł

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

 

  20 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW, który wystąpił na terenie placówki oświatowej

 

 

  20 000 zł

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW, który nastąpił wskutek aktu terroru

 

 

  10 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

 

                                     

    2 000 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych

 

 

    4 000 zł

Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW, wypłacany jeżeli okres niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni

 

                                            

       400 zł

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki wypłacane za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni

 

      100zł                                                             

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej  50 %

 

    1 000 zł

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, wypłacane jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 24 godziny w szpitalu

 

      200 zł

 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza, wypłacane o ile w następstwie tego NW (ugryzienia przez kleszcza) u Ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych

 

      200 zł

Świadczenia assistance - pomoc medyczna, cyberbezpieczeństwo w sieci, pomoc prawna

Zgodnie z OWU

 

                                               Zakres  dodatkowy

Klauzula 1  Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Koszty leczenia NNW:

 

koszty wizyt lekarskich,

zabiegów ambulatoryjnych i operacji,

koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,

koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium ( medyczny transport prywatny)

koszty badań diagnostycznych,

koszty operacji plastycznych,

leczenie usprawniające( rehabilitacja)

 

 

 6 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uszkodzenie okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych i aparatów ortodontycznych w wyniku NNW

    300 zł

koszty odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku

500 zł za jeden ząb

 

Zakwaterowanie rodzica lub opiekuna w przypadki hospitalizacji dziecka- max. 10 dni

100 zł za dzień,  nie więcej niż 1000 zł

Klauzula 2 - Świadczenie szpitalne

Świadczenie szpitalne maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu; jest wypłacane z tytułu każdorazowego pobytu w szpitalu w wyniku tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czym w razie pierwszego pobytu w szpitalu świadczenie jest wypłacane:

 

1) w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - od 1 dnia pobytu w szpitalu;

2) w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą - od 3 dnia pobytu w szpitalu;

3) w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym zdarzeniem (nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą) – od 1 dnia pobytu w szpitalu.

80 zł za dzień, nie więcej niż

7200 zł

 

Klauzula  5- poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna ubezpieczonego

  1. poważne zachorowanie: choroba nowotworowa złośliwa, niewydolność nerek, porażenie kończyn, przeszczep organu, utrata wzroku lub słuchu, cukrzyca typ 1, wirusowe zapalenie wątroby typ B lub C, bolerioza  lub odkleszczowe  zapalenie opon mózgowych, sepsa

1000 zł

 

 

 

 

 

  1. operacja chirurgiczna przy co najmniej 2 dniowym pobycie w szpitalu

    500 zł

  1. wycięcie migdałków  od pierwszego dnia pobytu w szpitalu

    250 zł

  1. śmierć ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej

10 000 zł

Klauzula  6 – interwencja lekarska w skutek  nieszczęśliwego wypadku

 

  1. interwencja lekarska wskutek nieszczęśliwego wypadku i braku orzeczenia uszczerbku

     200 zł

  1. zadośćuczynienie za odczuwany ból, jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 24 g go

     100 zł

 

 

 

Kontakt do Przedstawiciela WIENER TU S.A. VIG   

Joanna Siatka  tel.: 723 735 123

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie ubezpieczonego

Utworzono dnia 13.09.2021, 00:07

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Szkoła pamięta

Sieciaki.pl

Dajemy dzieciom siłę