Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Modliborzycach

Zakres ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Zespół Szkół w Modliborzycach

    Zakres ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Ubezpieczenie NNW Wiener Pakiet OŚWIATA

 

                                                   Zakres ubezpieczenia

                                             Suma ubezpieczenia NNW 

                                                        20 000 zł

               

 

                                          

 

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW

 za 1%

 200 zł

 

Dodatkowe świadczenie progresywne wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 100%

 

 

   4 000 zł

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

 

 20 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW, który wystąpił na terenie placówki oświatowej

 

 

 20 000 zł

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW, który nastąpił wskutek aktu terroru

 

 

  10 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

 

                                     

    2 000 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych

 

 

    4 000 zł

Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej NW, wypłacany jeżeli okres niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni

 

                                            

       400 zł

Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki wypłacane za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni

 

                                       

       100 zł

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej   50 %

 

 

    1 000 zł

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, wypłacane jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu

 

   

      200 zł

 

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza, wypłacane o ile w następstwie tego NW (ugryzienia przez kleszcza) u Ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe  zapalenie opon mózgowych

 

 

 

      200 zł

 

                                               Zakres  dodatkowy

 

Klauzula 1  Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Koszty leczenia NNW:

 

koszty wizyt lekarskich,

 

zabiegów ambulatoryjnych i operacji,

 

koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,

 

koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium,

 

koszty badań diagnostycznych,

 

koszty operacji plastycznych

 

koszty odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

 

 2 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 zł za jeden ząb

 

Klauzula 2 - Świadczenie szpitalne

 

Świadczenie szpitalne maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu; jest wypłacane z tytułu każdorazowego pobytu w szpitalu w wyniku tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego, przy czym w razie pierwszego pobytu w szpitalu świadczenie jest wypłacane:

 

1) w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem - od 1. dnia pobytu w szpitalu;

 

2) w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą - od 3. dnia pobytu w szpitalu;

 

3) w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym zdarzeniem (nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą) – od 1-go dnia pobytu w szpitalu.

 

 

 

 

80 zł za dzień, nie więcej niż

7200 zł

 

 

Kontakt do Przedstawiciela WIENER TU S.A. VIG

Joanna Siatka  tel.: 507 202 892

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Szkoła pamięta

Sieciaki.pl

Dajemy dzieciom siłę